Program

Master Class javnog nastupa

Master Class  je namenjen onima koji žele da jasno, autentično i efektno prenesu svoju poruku gradeći sa publikom i klijentima odnos zasnovan na poverenju i kompetentnosti. Cilj treninga je da uz pomoć posebnih tehnika osposobi polaznike da samostalno artikulišu ono što žele i imaju da kažu na najbolji mogući način, bez straha i sa neophodnim samopouzdanjem. 

Master Class je baziran na uverenju da su javni nastup i prezentovanje pre svega fizička veština koja zahteva vežbanje. Iz tog razloga, trening je pretežno praktičan i interaktivan. Odvija se u sigurnom okruženju i u pozitivnoj atmosferi, a zbog boljeg usvajanja materijala, podeljen je na četiri radionice od po tri sata.

1. Šta je javni nastup i zašto nastupamo?

Nastupamo iz tri razloga:

  • da ponudimo ili prodamo
  • da motivišemo i inspirišemo
  • da informišemo, tj. prenesemo znanje

2. Priprema za javni nastup

Da bismo dobro nastupali treba da se nalazimo u dobrom emotivnom stanju. Ukoliko se naša verbalna i neverbalna komunikacija ne poklapaju sa našim unutrašnjim stanjem, naša prezentacija neće postići uspeh. Na treningu se bavimo posebnim vežbama koje nas dovode do odgovarajućeg emotivnog stanja za prezentaciju.

3. Trema i anksioznost

Trema po sebi nije negativna pojava, jer ukazuje da nam je do nečega posebno stalo. Tremu ne možemo da negiramo, ali možemo i treba da je iskoristimo kao energiju za naš nastup. Otkrićemo vam kako.

4. Scensko prisustvo

Za neke ljude kaže se da imaju harizmu. Ali činjenica je da oni, svesno ili ne, vežbaju harizmu. Upravo od takvih osoba možemo mnogo toga da naučimo i usvojimo.

Po uzoru na vrhunske škole glume, posebnu pažnju ćemo posvetiti „scenskom prisustvu” i tehnikama njegovog unapređenja.

5. Projektovanje poruke, kontrola publike

Možemo da budemo potpuno povezani sa sobom i materijom kojom se bavimo, u dobrom emotivnom stanju, samouvereni, pa ipak da ne „dobacimo” do sagovornika ili publike, zato što ne projektujemo poruku. Na treningu se detaljno bavimo prilagođavanjem uslovima u kojima prezentujemo kao i određivanjem stepena intenziteta sa kojim prezentujemo.

6. Ograničavajuća uverenja

Ograničavajuća uverenja nas sprečavaju da imamo javni nastup kakav želimo. Najčešće nastaju u detinjstvu, kada imaju funkciju zaštite od raznih neprijatnih situacija. Na treningu se bavimo identifikovanjem ograničavajućih uverenja kako bismo mogli uspešno da ih prevaziđemo.

7. Scena kao medij

Upoznavanje sa scenom na kojoj nastupamo, bilo da je reč o jednoj običnoj stolici ili o velikoj konferencijskoj Sali, stavka je od izuzetne važnosti. Naš položaj i odnos prema sceni šalje poruku gledaocima i slušaocima nezavisno od teksta koji izgovaramo, te je važno da njome ovladamo.

8. Kretanje po sceni

Tenzija nas goni da se krećemo po sceni haotično, nervozno, pa čak i odbojno. Na treningu učimo kako da organizujemo svoje kretanje tako da u svakom trenutku budemo svesni svog uticaja na publiku.

9. Teški klijenti i nezgodna pitanja

Posebnu pažnju posvećujemo takozvanoj hostilnoj publici, teškim klijentima i nezgodnim pitanjima. Radeći u sigurnom okruženju izazivamo sebe kroz improvizaciju u kojoj simuliramo raznovrsne situacije koje bi mogle da se dogode na nastupu.